top of page

Shockwave është lëvizja e lutjeve rinore për të krishterët e persekutuar e organizuar nga Open Doors. Me Shockwave ne shkaktojmë një valë lutjesh që do të jetë një bekim për të krishterët e persekutuar!

Në 2021 ne do të lutemi për "Kishën Sekrete" - vëllezërit dhe motrat tona në nëntokë. Mund të gjeni të gjitha informacionet në lidhje me Shockwave  të këtu .  

Në të gjithë botën, më shumë të krishterë se kurrë persekutohen dhe mediat heshtin.

Këta të krishterë duhet të takohen nën tokë për t'u lutur dhe për të mbajtur shërbesat së bashku. Shërbimet sekrete, familjet dhe radikalët që gjuajnë të krishterët me prejardhje myslimane dhe fëmijë jetimë. Realitet i vështirë por i vërtetë.

Le të lutemi së bashku për këta njerëz dhe të jemi pjesë e kësaj lëvizjeje.

Rimorkio e Kishës Sekrete

Fëmijë të persekutuar

"Unë erdha në botë si një dritë, në mënyrë që kushdo që beson në mua të mos qëndrojë në errësirë."  Gjoni 12.46

Top 50 persekutimet e të krishterëve

bottom of page