top of page
Bibel

tema dhe pyetje

Pyetje të drejtpërdrejta, përgjigje të drejtpërdrejta.

Shpjegohet thjesht dhe kuptueshëm.

Novizen Mönche beten

botëkuptimet dhe fetë

Shkoni deri në fund dhe krahasoni botëkuptimet dhe fetë në një nivel shkencor, objektiv dhe faktik.

Image by Edward Cisneros

Rasti i Jezusit

Përpjekja për të hedhur poshtë ekzistencën e Jezusit gjithmonë kishte sukses në vërtetimin e ekzistencës së tij.

Image by David Wirzba

Apokalipsi

Apokalipsi, Harmagedoni, Zbulesa.

Çfarë do të thotë e gjithë kjo dhe sa larg jemi nga fundi i botës?

8835193c58911af6a3e06674c93c3392.png

Pema familjare e Jezusit

Pema familjare e Jezusit kthehet te Adami dhe Eva.

Image by Gaëtan Othenin-Girard

Krijimi i universit

Zanafilla.

Në fillim ka pasur ....

bottom of page