top of page
Bibel

tema dhe pyetje

Pyetje të drejtpërdrejta, përgjigje të drejtpërdrejta.

Shpjegohet thjesht dhe kuptueshëm.

Image by Edward Cisneros

Rasti i Jezusit

Përpjekja për të hedhur poshtë ekzistencën e Jezusit gjithmonë kishte sukses në vërtetimin e ekzistencës së tij.

8835193c58911af6a3e06674c93c3392.png

Pema familjare e Jezusit

Pema familjare e Jezusit kthehet te Adami dhe Eva.

Image by David Wirzba

Apokalipsi

Apokalipsi, Harmagedoni, Zbulesa.

Çfarë do të thotë e gjithë kjo dhe sa larg jemi nga fundi i botës?

Novizen Mönche beten
Image by Gaëtan Othenin-Girard

Krijimi i universit

Zanafilla.

Në fillim ka pasur ....

bottom of page