top of page

73 gjuhë

Godfaith Logo_edited.jpg

Unë jam Rruga
dhe e
Vërteta
dhe
Jeta. Gjo 14.6

Yeshua është dashuri

bottom of page